Tài liệu CloudFone online

1. Tài Liệu tích hợp hệ thống quản lý bên ngoài

Bitrix24
GetFly
Zoho
Sugar
Vtiger
WHMCS
CRMViet
MS.Dynamic
SAP
RESTfulAPI

2. Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng)

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng softphone

4. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Cloudfone VN

[To Be Continue]